Posted by: vkfon | June 20, 2008

VK FON

Inicijativa za razvoj studentskog veslanja na Fakultetu organizacionih nauka, i uopšte beogradskom Univerzitetu, potekla je od studenata FON-a, bivših veslača. Ideja je sprovedena po ugledu na najpopularnije univerzitete po pitanju tradicije i popularnosti veslanja, Oxford i Cambridge (koji imaju veliku medijsku propraćenost), kao i na sve druge, širom Evrope, Amerike i drugih kontinenata.
U većini zemalja, studentski klubovi su znacajan izvor talenata i takmičara za svoje nacionalne timove.

Cilj ovog projekta je da se po ugledu na druge univerzitete, pre svega one koji su po kulturnim i socijalnim karakteristikama nama bliski, razvije i organizuje studentsko veslanje na što većem broju fakulteta BU i na Univerzitetu, kao celini, a kasnije i na ostalim univerzitetima u Srbiji, gde za to postoje uslovi. Ovaj razvoj mora biti u skladu sa mogućnostima, uslovima i načinom studiranja kod nas, ali i u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima koje se izdvajaju za ovakve i slične projekte i aktivnosti. Zbog veličine Beogradskog Univerziteta, projektom je predviđeno da veslanje bude organizovano kroz više veslačkih klubova i kroz Studentski veslački savez, koji bi objedinjavao te klubove.

U tom cilju vec su preduzete odredene aktivnosti. Rešenjem Ministarstva prosvete i sporta, 05.10.2006. godine osnovan je Veslački klub FON. Osnivanju Kluba prethodila je veslačka sekcija Fakulteta organizacionih nauka, osnovana u martu iste godine, i inicijativa studenata FON-a i ljudi iz veslačkog sporta da ovakva aktivnost zaživi i kod nas. U junu je održana i prva trka između dva fakulteta Beogradskog Univerziteta, DIF-a i FON-a.

Categories